Fördelar att anlita certifierat företag

Det finns många anledningar till att välja en leverantör som är certifierad.

Trygghet vid val av leverantör

En certifiering enligt BF9K genomförs av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske Veritas,https://www.dnvgl.com.)  De kontrollerar att leverantören lever efter systemet.

DNV GL utför en årlig revision på de certifierade företagen och en kontroll på att företaget tillämpar systemet på rätt sätt. Det ger en trovärdighet och en trygghet för beställaren att anlita en entreprenör som är BF9K-certifierad.

Kvalitet, dokumentation och regelbundna kontroller

Den färdiga produkten innehåller hög teknisk kvalitet vilket säkerställs av certifieringsreglerna. Projektet blir väl dokumenterat och leverantören har en Total kontrollplan och riskbedömning.

BF9K-certifieringen innebär också att företaget lämnar ifrån sig egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

Miljö och arbetsmiljö

En BF9K-certifierad leverantör arbetar aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan. De har även regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag