Hitta certifierade företag

2017-07-25

»Utan BF9K hade vi inte klarat vår expansion«

Par_och_Carl.jpg

- Vi hade aldrig kunnat växa kraftigt och samtidigt utveckla vår verksamhet om vi inte hade haft certifieringssystemet BF9K i ryggen, säger Pär Karlsson som är vd på ByggConstruct i Uppsala. För drygt sju år sedan bestämde ledningen på företaget att man skulle ansluta sig till lednings- och produktcertifieringssystemet BF9K. Då jobbade 50 anställda på ByggConstruct och omsättningen låg på 150 miljoner kronor om året.

- Idag har vi 120 anställda och omsätter 400 miljoner, konstaterar Pär. Med hjälp av systemet förstår vi och kan kontrollera alla processer, från byggprojekt till personalfrågor och ner till minsta detalj i våra egna processer. Det gör också att vi kan vara med på större och komplexa anbud och numera är det vanligt att BF9K anges som krav för delta i större anbud.

BF9K togs fram av Stockholms Byggmästareförening och har funnits som certifieringssystem för byggbranschen sedan år 2000. Kraven i systemet grundas på gällande lagar, förordningar, föreskrifter och inte minst erfarenheter från byggbranschen. Det är företagen själva som skräddarsyr hur BF9K ska tillämpas för att möta kraven inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. En gång per år görs en revision från tredjepartsaktören Den Norske Veritas (DNV).

I just Uppsala kommun har alltså BF9K blivit en av de certifieringar som anges som krav i anbudsförfrågningarna för att vara kvalificerad att lämna anbud till bland annat kommunen, BF9K-certifieringen likställs med exempelvis ISO-certifieringar.

- Fördelen mot andra system är att BF9K är skapat av byggare, för byggare och att det är externa revisorer som kollar att vi gör rätt, säger Carl Jonsson på ByggConstruct. Efter varje revision hittar vi alltid förbättringspunkter som gör oss ännu bättre.

Carl Jonsson menar att medvetenheten bland de anställda också bidrar till en starkare vi-känsla på företaget.

- Jo, så är det nog, tror Carl. Vi jobbar ju väldigt aktivt med systemet och det gör till exempel att det blir lättare att introducera nyanställda och få in dem i vårt tankesätt snabbt. Ju mer man vet, desto bättre blir man på sitt jobb.

På ByggConstruct ser man flexibiliteten i BF9K-systemet som en stor fördel. Här finns det en stor möjlighet att anpassa systemet efter företagets förutsättningar.  Och med hjälp av checklistorna är det enkelt och bekvämt att säkerställa projekten.

- Vi har lagt våra projekt på två olika nivåer i BF9K – en för större projekt och en nivå för mindre, förklarar Pär Karlsson. Under projekten vet vi att allt vi gör hamnar i sitt rätta sammanhang, där vi vet att vi följer lagar och förordningar inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Dessutom höjer vi lägstanivån på allt vi gör i projekten genom att följa checklistorna i systemet.

- Hela systemet bygger på att vi ständigt förbättrar oss, säger Tomas Lange som är byggplatschef på ByggConstruct. När jag började här för över tio år sedan tvingades vi uppfinna hjulet varje gång under ett byggprojekt. Sedan vi började med BF9K är det lätt att hela tiden förstå vad och varför vi gör det vi gör i projekten.

Finns det något som talar emot att ansluta sig till certifieringssystemet, som ökad administration exempelvis?

- Nej, jag skulle säga att administrationen minskar och man får mer tid över till att planera och göra rätt saker, säger Pär Karlsson. Här i Uppsala blir det allt vanligare att både privata och offentliga beställare ställer krav på att vi är certifierade enligt BF9K för att få lämna in anbud.  • Uppdaterade certifieringsregler och bilagor

  Nya uppdaterade certifieringsregler finns nu, daterade 1 maj 2019.

  Dels behövdes en uppdatering för att anpassa från OHSAS 18001 till ISO 45001 och dels för att Sveriges Byggindustrier nu är ägare till BF9K.

  Läs mer »

 • BF9K - beprövat system för att certifiera byggföretagens verksamhet

  Ökad effektivitet, högre kvalitet och bättre lönsamhet. En certifiering enligt BF9K ger många fördelar – för den egna verksamheten, för beställare och för branschen som helhet.

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterBli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag