Hitta certifierade företag

2019-06-27

Uppdaterade certifieringsregler och bilagor

Nya_certifieringsregler_2019.jpg

Nya uppdaterade certifieringsregler finns nu, daterade 1 maj 2019.

Dels behövdes en uppdatering för att anpassa från OHSAS 18001 till ISO 45001 och dels för att Sveriges Byggindustrier nu är ägare till BF9K.

En kort sammanfattning av uppdateringarna:

 • Små justeringar för att motsvara ISO 45001

 • Ordet ”företag” är bytt mot ”organisation”

 • DNV-GL har påpekat att när en del av ett företag certifierar sig så blir kraven på företagsnivå helt fel. Med skrivningen ”organisation” så blir det lättare för våra revisorer.

 • Bilaga 1 har justerats mot övriga bilagor (rutiner) ett par nya krav tillkommit.

 • Ordet ”Specialföretag” har bytts till ”Specialentreprenadföretag” då byggavtalet har benämningen ”specialföretag” och används i utbildningsverksamheten vilket inte ska kopplas till BF9K. Många frågor har kommit p.g.a. att vi använt ordet ”specialföretag”.

 • Bilaga 2 har fått benämning ”ansvarig” i stället för befattningar (ex VD, arbetschef etc).

 • Bilaga 3 har kompletterats med samtliga rutiner samt ”Påverkar K M A” har bytts mot ”Hänvisning” samt kompletterats med krav på specialentreprenadföretagen.

 

Övergångstid för de uppdaterade reglerna är fram till 31 december 2019. Företaget väljer om man från 1 juli 2019 vill revidera mot nya reglerna men man kan revidera mot den tidigare versionen, utgåva 2 version 3, fram till årsskiftet 2019/2020.

Från 1 januari 2020 gäller alltså de nya reglerna för samtliga men det är frivilligt att använda den nya versionen från 1 juli fram till 31 december 2019.

Regler och bilagor läggs upp på Dokumentservice.

Nu finns också ett stöddokument ”Motiv till certifieringsregler” där en beskrivning och i vissa fall förklaring av respektive krav finns. Detta dokument kommer att revideras löpande vartefter frågor om kraven uppstår. Dokumentet finns upplagt tillsammans med de uppdaterade reglerna. • BF9K - beprövat system för att certifiera byggföretagens verksamhet

  Ökad effektivitet, högre kvalitet och bättre lönsamhet. En certifiering enligt BF9K ger många fördelar – för den egna verksamheten, för beställare och för branschen som helhet.

  Läs mer »

 • ”BF9K stärker vårt varumärke”

  BF9K är byggbranschens certifiering som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering. Att BF9K-certifiera Jurk Bostad AB var en självklarhet för vd Magni Gustafsson och verksamhetschef Mathias Persson när bolaget startades.

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterBli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag