BF9K-natverkstraff.jpg

Tema: Riskhantering för verksamheten

Vi vänder oss till dig som jobbar med BF9K i företaget

Välkommen till våra nätverksträffar där vi skapar kontakter, utbyter erfarenheter och ger varandra impulser och förslag på konkreta lösningar på olika frågor. Tillsammans utvecklar vi också BF9K som verksamhetssystem.

Temat för nätverksträffen är: "riskhantering för verksamheten"  

Riskhantering syftar till att förebygga, begränsa och förhindra att risker drabbar verksamheten på ett negativt sätt. En risk definieras som en osäkerhet inför att en händelse ska inträffa som kan komma att påverka vårt företags förmåga att nå fastställda mål.

Vid ledningens genomgång ska vi gå igenom identifierade risker och analysera hur vi ska agera för att hantera, minimera eller ta bort dem. Hur fungerar det i verkligheten?

Vilka risker ser ni i er verksamhet och hur hanterar ni dem?

Det skulle vara väldigt givande om just du ville dela med dig och kort berätta om hur just du upplever att riskhanteringen fungerar i ditt företag. Du får gärna bidra med exempel eller ha en kort redogörelse. Kontakta mig senast en vecka före träffen så kan vi diskutera. Mejla till Michael Bogren på: mailto:bogren.michael@gmail.com

OBS tiden! Vi har denna gång förlagt mötet till eftermiddagen. 

Program

12.45 Fika

13.00 Inledning

Gruppdiskussion om målsättningar

Redovisning och diskussion

Förslag på tema till nästa nätverksträff

15.00 Avslutning

Nätverksträffen är endast för BF9K-företag och antalet platser är begränsade.Vi uppmuntrar företagsledning och KMA-ansvariga att delta.  

Vill du veta mer om BF9K kontakta info@bf9k.se.

Är ni fler inom företaget som önskar få våra utskick kan ni anmäla e-post till
info@bf9k.se
.

Varmt välkommen med din anmälan

 

Evenemangsinfo

Datum och tid:
21 feb, 2019 12:45 - 15:00

Plats:
Wennerbergsgatan 10, Stockholm

Sista anmälningsdag:
19 feb, 2019

Nätverksträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag