BF9K-natverkstraff.jpg

Tema: Ledningens genomgång

Vi vänder oss till dig som jobbar med BF9K i företaget.

Välkommen på nätverksträff där vi skapar kontakter och ger varandra impulser och förslag på konkreta lösningar på olika frågor. Tillsammans utvecklar vi också BF9K som verksamhetssystem.

Syftet med dagens tema: ledningens genomgång är att det ska vara ett enkelt och effektivt rapporteringssystem som hela tiden för arbetet framåt.

Resulatet av ledningens genomgång syftar till ständig förbättring av företaget.

Vi sätter upp mål och gör handlingsplaner, vi följer regelbundet upp för att se hur väl vi uppfyllt målen så att vi har en bra nulägesbild av hur företaget fungerar. Vi analyserar eventuella behov av förändringar eller förbättringar och gör nya handlingsplaner för att nå målen.

Hur fungerar ledningens genomgång idag, är det den viktiga pusselbit i BF9K-systemet som avsikten är?

Det skulle vara väldigt givande om just du ville dela med dig och kort berätta om hur just du upplever att ledningens genomgång fungerar i ditt företag. Du får gärna bidra med exempel eller ha en kort redogörelse. Kontakta mig senast en vecka före träffen så kan vi diskutera. Mejla till Michael Bogren på: bogren.michael@gmail.com

Program

07.30 Frukost

08.00 Gruppdiskussioner om målsättningar
          Redovisning och diskussion
          Förslag på tema till nästa närverksträff

09.30 Avslutning

Nätverksträffen är endast för BF9K-företag och antalet platser är begränsade.Vi uppmuntrar företagsledning och KMA-ansvariga att delta.
 
Vill du veta mer om BF9K kontakta info@bf9k.se.

Är ni fler inom företaget som önskar få våra utskick kan ni anmäla e-post till
info@bf9k.se
.

Varmt välkommen med din anmälan!

Evenemangsinfo

Datum och tid:
01 dec, 2017 07:30 - 09:30

Plats:
Wennerbergsgatan 10, Stockholm

Sista anmälningsdag:
29 nov, 2017

Nätverksträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag