BF9K-natverkstraff.jpg

Tema: Hot, våld och trakasserier, hur ser verkligheten ut?

Tema: Hot, våld och trakasserier, hur ser verkligheten ut?

Vi vänder oss till dig som jobbar med BF9K i företaget.

Välkommen till nätverksträff där vi skapar kontakter, utbyter erfarenheter och ger varandra impulser och förslag på konkreta lösningar på olika frågor. Tillsammans utvecklar vi också BF9K som verksamhetssystem.

Temat för nätverksträffen är ”Hot, våld och trakasserier”.

Hot, våld och trakasserier är ett arbetsmiljöproblem som blir allt vanligare på våra arbetsplatser. Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Det kan kännas svårt att göra något åt hot och våld eftersom det handlar om sådant som inte alltid går att styra. Men det går ändå att göra en hel del. Mycket handlar om förebyggande åtgärder och att tänka efter före. Det är exempelvis viktigt att ha tydliga säkerhetsrutiner och ta fram handlingsplaner för hur anställda ska göra i hotfulla situationer. Utbildning i kommunikation och bemötande mot en aggressiv eller provocerande person är ett annat exempel. 

Hur arbetar ni med att förebygga detta i er verksamhet och hur fungerar det?

PROGRAM

13.30 Fika

14.00 Inledning

Gruppdiskussion

Redovisning och sammanfattning

Förslag på tema till nästa nätverksträff

16.00 Avslutning

Nätverksträffen är endast för BF9K-företag och antalet platser är begränsade.Vi uppmuntrar företagsledning och KMA-ansvariga att delta.  

Vill du veta mer om BF9K kontakta info@bf9k.se.

Är ni fler inom företaget som önskar få våra utskick kan ni anmäla e-post till
info@bf9k.se
.

Varmt välkommen med din anmälan

Evenemangsinfo

Datum och tid:
19 jun, 2019 13:30 - 16:00

Plats:
Wennerbergsgatan 10, Stockholm

Sista anmälningsdag:
17 jun, 2019

Nätverksträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag