Om BF9K


BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.  

BF9K har funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga.

Idag ägs BF9K av Byggföretagen.

Varje företag bygger sitt ­system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
   

Vad innehåller BF9K?

BF9K innehåller:

- Certifieringsregler

- Krav på egenkontroll i projekten

- Krav på utbildning

- Krav på rutiner i projekten

- Krav på administrativa rutiner.

BF9K_tredjepartscertifiering_.jpg

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag