Hitta certifierade företag

2017-05-05

Mycket uppskattad BF9K-nätverksträff

Under gruppdiskussionerna kom många intressanta synpunkter upp. Foto: Ellen Norman

BF9K hade den 5 maj sin första nätverksträff som startat på efterfrågan av certifierade företag. Temat för dagen var vad du gör om du kört fast med KMA-frågor i företaget samt hur du får internrevisionerna att fungera.

Under träffen uppmärksammades att det kan vara svårt att hitta engagemang kring KMA-frågorna. Det finns ofta inte rätt förutsättningar på företagen och deltagarna var eniga om att det är ledningens ansvar att implementera BF9K i företaget. Det är också av stor vikt att ledningen visar engagemang så det sprider sig nedåt i företaget och blir en naturlig del av vardagen. Utbildning är viktigt för att få upp förståelsen för KMA-frågor och genom kunskap kan också engagemanget öka.

På frågan om internrevisioner visade det sig att deltagarna arbetar lite olika. Ett företag lät projektledarna/platscheferna genomföra internrevisioner på varandra vilket gör att de får sätta sig in i systemet och därmed ökar deras kunskap. Ett annat har tagit hjälp av extern revisor även vid internrevisioner för att förbättra och utveckla sig. Deltagarna var eniga om att revisioner är det bästa verktyget för att mäta verksamheten samt att implementera och förmedla nytt inom systemet. Internrevision är även en hjälp till självhjälp och ett gyllene tillfälle för utbildning i företaget.

Forsta_natverkstraffen_DSC_0033.jpg

Syftet till att nätverket startats är att skapa kontakter, intressanta diskussioner samt dela med sig av erfarenheter med BF9K-arbetet på det egna företaget, men också till att utveckla BF9K som system. Träffarna innehåller olika frågeställningar för deltagarna att diskutera, både i mindre grupper och alla tillsammans.

Deltagarna under den första nätverksträffen bestod främst av KMA-ansvariga, så till nästa träff önskar vi att fler från företagsledningen deltar för att få ut så mycket som möjligt utav BF9K-nätverket.

Håll utkik efter inbjudan till nästa BF9K-nätverksträff!  • ”BF9K stärker vårt varumärke”

    BF9K är byggbranschens certifiering som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering. Att BF9K-certifiera Jurk Bostad AB var en självklarhet för vd Magni Gustafsson och verksamhetschef Mathias Persson när bolaget startades.

    Läs mer »

  • Ny handledare

    Vi har knutit en ny handledare till BF9K, Marcus Weilund. Han är stationerad i Falun men kommer att vara tillgänglig för stora delar av Sverige.

    Läs mer »

+ Läs äldre nyheterBli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag