Hitta certifierade företag

2018-05-21

Lagbevakningsavtalet är igång

Nyheter - Lagbevakningsavtalet är igång - ctl00_cph1_newsimg

Certifierade BF9K-företag har nu tillgång till en lagbevakningstjänst som RSM&Co tillhandahåller. Tjänsten ingår i terminsavgiften för BF9K och kostar alltså inget för certifierade företag.

Om tjänsten

RSM&Co:s lagbevakningstjänst är ett webbaserat verktyg som hjälper er att hålla koll på lagstiftningen och de ändringar som sker.

Företagen kommer att ha en laglista med författningar inom miljö och arbetsmiljö. Till varje författning finns en sammanfattning av de krav som ställs på ett företag med inom bygg.

Hela branschen har delats in i olika grupper för att laglistorna ska anpassas till olika verksamheter:

 • Bygg, anläggning och projektering
 • Bygg och projektering
 • Anläggning och projektering
 • Fasad
 • Stomkomplettering
 • Rivning, sanering och håltagning


RSM&Co ser till att hålla laglistor uppdaterade genom att bedöma om nya författningar berör byggbranschen och då lägga in dem i laglistan.

Lagarna och förändringar kommenteras om lagens betydelse för företaget. Om det sker viktiga ändringar i en lag så uppdateras beskrivningen av hur företaget berörs. Ändringar som inte påverkar företaget sorteras bort från kvittenslistan.

I tjänsten ingår även möjligheten att göra lagrevisioner för att följa upp efterlevnad av lagkraven.

RSM&Co har haft en genomgång för företag i Stockholm och fler informationsträffar kommer på fler platser i landet. • Uppdaterade certifieringsregler och bilagor

  Nya uppdaterade certifieringsregler finns nu, daterade 1 maj 2019.

  Dels behövdes en uppdatering för att anpassa från OHSAS 18001 till ISO 45001 och dels för att Sveriges Byggindustrier nu är ägare till BF9K.

  Läs mer »

 • BF9K - beprövat system för att certifiera byggföretagens verksamhet

  Ökad effektivitet, högre kvalitet och bättre lönsamhet. En certifiering enligt BF9K ger många fördelar – för den egna verksamheten, för beställare och för branschen som helhet.

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterBli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag