Kontakta handledare

När företaget är anslutet till BF9K och ska påbörja arbete med att implementera systemet i företaget kan ni ta hjälp av en auktoriserad handledare från BF9K. Detta kan underlätta ert arbete.

BF9K-handledare

Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra handledare och kan läsa mer om vad de har för bakgrund samt varför de tycker det är bra att vara BF9K-certifierad.

Thomas Bley

Thomas_Bley.jpg

Thomas är i grunden civilingenjör och har en lång erfarenhet från olika befattningar i byggbranschen - allt ifrån platschef, arbetschef och avdelningschef till vd. Idag arbetar han som rådgivare till företagsledningar och med utveckling av företag i byggbranschen.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

 • Skapa struktur i företaget
 • Öka lönsamheten
 • Arbeta på ett konsekvent likartat sätt med KMA-frågor
 • Bli attraktiv på marknaden
 • Gemensamma arbetssätt inom företaget
 • Attraktiv arbetsgivare för yngre personal som gärna vill ha ordning och reda
 • Hjälpmedel för företag som växer
 • Möta beställarkrav
 • Skapar kompetens i företaget


Kontakta Thomas

Build IT AB - Företagsanpassning
E-post: thomas.bley@build-it.se
Tel: 08-673 18 90


Jan Qvarnström

Jan_Qvarnstrom.jpg

Jan hjälper företag, företagare och medarbetare att tolka och förstå kraven och att omvandla kraven till ett certifieringsbart BF9K-system. Ett system som företaget med lätthet kan utveckla och förvalta så det speglar företagets arbetssätt.

 • Han har extremt stor vana att leda projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem typ BF9K som säkerställer att företaget får ett systematiskt arbetssätt och säkerställer produktkrav från beställaren.
 • Idag arbetar Jan som projektledare, expert och utbildare i rollen som BF9K-handledare.
 • Han har en personlig förmåga att väcka intresse hos högsta ledningen att skapa, driva och utveckla systemet i framtiden.
 • Jan är inte bara konsult utan delar med sig av sin mångåriga chefserfarenhet och effekterna av ett coachande, pragmatiskt och tydligt ledarskap som inbjuder till en dialog.


Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

Det certifierade företaget hämtar hem vinsterna i form av bättre precision i styrningen av verksamheten, högre kompetens, högre produktivitet, medvetenhet om KMA-risker, minska företagets miljöpåverkan, minimera arbetsmiljörisker, beredskap för nödläge, mindre risktagande, lägre kostnader och ökad konkurrenskraft.

Kontakta Jan

Jan Qvarnström Konsult AB
E-post: jan@jqkonsult.se
Tel: 070-823 17 22


Martin Karlsson

Martin_K.png

Efter en högskoleutbildning inom IT och ekonomi flyttade Martin till Stockholm och arbetade som IT-konsult inom projektledning. Martin arbetade sedan som avdelningschef på Moderaterna i fyra år innan han gick vidare till en byggfirma som projektledare och IT-chef. Det var då han kom i kontakt med Byggmästareföreningen och BF9K. Martin blev företagets BF9K-ansvarig och fick därför både praktisera BF9K i sina projekt samt handha den interna hanteringen av verksamhetssystemet. Givetvis blev det ett gäng kurser för att få förutsättningarna att sköta allt korrekt, exempelvis Effektiv Kvalitetssäkring, Heta Arbeten, Entreprenadjuridik, AB/ABT-kalkyl, BAS-P/BAS-U, Fuktsäkerhet, KA PBL. Idag driver han företaget EmmX där de arbetar med byggare över hela landet som insett fördelarna med att ha ett bra verksamhetssystem som BF9K.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

 • Genom bättre och mer optimerade sätt för tillverkning med färre fel sänker BF9K kostnader i företaget.
 • Genom fokus på att förbättra kvaliteten på slutprodukten ger BF9K företaget nöjdare kunder.
 • Genom ett systematiskt arbete för att minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön säkrar företaget morgondagens affärsmöjligheter.
 • BF9K är ett ramverk som ger dig förutsättningarna att sänka dina kostnader och öka din produktkvalitet. Detta samtidigt som du förbättrar dina medarbetares arbetsmiljö och minskar företagets miljöpåverkan.


Kontakta Martin

EmmX IT AB
E-post: martin.karlsson@emmx.se
Tel: 072-324 62 86

Marcus Weilund


Marcus har en gedigen erfarenhet av företagande och ledarskap. Han har de senaste 15åren varit framgångsrik som ledare för bolag med stark tillväxt. Han har ingått i ledningen för den svenska verksamheten i en internationell koncern där försäljning och installation av byggprodukter varit centrala.

Idag arbetar Marcus med företagsutveckling i olika former, men brinner framförallt för projektdrivna organisationer med mycket kraft hos medarbetarna.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

Jag har själv sett kraften i BF9K på nära håll. Som företagsledare är det ibland svårt att dela med sig av information. Man tänker ” det går snabbare att göra själv”.

BF9K ger en struktur till förändring. Det ger delaktiga medarbetare som bl.a. leder till nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och bättre lönsamhet.

Kontakta Marcus

Weilma AB
E-post: marcus@weilma.se
Tel: 0705-496940
Marcus WeilundMathias Persson

Mathias_Persson_2.jpg

Mathias Persson började sin bana som traditionell lärling till träarbetare, efter att arbetat som snickare i flera år startade han eget företag 1999. Företage växte och Mathias certifierade företaget enl. BF9K 2009 och utvecklade det i verksamheten under många år. Efter att avvecklat bolaget 2016 har Mathias varit anställd som verksamhetschef, KMA ansvarig och avtalsansvarig i ett nystartat byggbolag, där han byggde upp ett verksamhetssystem som certifierades enl. BF9K 2017.

Mathias har genom åren byggt upp kompetens genom erfarenhet men också med utbildningar. En styrka är att se helheten från produktion till ledning men också tillämpning från utförarskedet till uppföljning av enskilda projekt eller hela verksamheten.

Mathias är idag kontrollansvarig -N, och hjälper företag med BF9K, verksamhetsutveckling och projektledning.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

För att effektivisera och säkerställa styrning och produktion, på ett sätt som gör att bättre resultat uppnås för utförandet och lönsamheten i verksamheten.

Genom att implementera BF9K skapas verktyg och rutiner som tydliggör vad som görs av vem, när och hur. Från produktionen till högsta ledningen. Ledningen i bolaget får med detta verktyg enklare översikt av sin verksamhet och kan enklare och effektivare styra verksamheten.

Med ordning och reda ökar attraktiviteten som arbetsgivare och uppdragsutförare på marknaden.

Kontakta Mathias

Mathias Persson Konsult AB
E-post: mathias@mpkab.se
Tel: 072–1523055


Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag