BF9K-utskottet

BF9K-utskottet är en del i Stockholms Byggmästareförenings utskottsverksamhet och arbetar huvudsakligen som en referensgrupp med frågor som berör BF9K:s arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utskottsledamöterna är representaner från BF9K-certifierade företag.

Ordförande

Karl-Johan Brännström, Dipart Entreprenad AB

Ledamöter 

Udo Garbe, Bäckströms Anläggning AB

Robert Aideheim, Ekenhuset AB

Marie Envall, Q-gruppen AB

Niclas Wendel, L-G Lindqvist Bygg AB

Pelle Åkerström, SBG Byggen AB

Johanna Jansson, BTH Bygg AB

Oskar Johansson, Gutarnas Byggtjänst AB

Sekreterare

Anders Larsson, sekreterare
anders.larsson@bf9k.se

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag