BF9K-utskottet

BF9K-utskottet finns kvar som en del i Stockholms Byggmästareförenings utskottsverksamhet men ligger organisatoriskt under Sveriges Byggindustrier och arbetar huvudsakligen som en referensgrupp med frågor som berör BF9K:s arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utskottsledamöterna är representanter från BF9K-certifierade företag.

Ordförande

Annika Nieminen, Metrolit Byggnads AB

Ledamöter 

Erika Arenborg, Reomti AB

Evelina Strandfeldt, Ekenhuset AB

Therése Scahvon, Active Bygg AB

Sekreterare

Lennart Andersson, sekreterare
lennart.andersson@bf9k.se

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag