Hitta certifierade företag

2017-08-31

KMA-mål: hur fungerar det i praktiken?

Erfarenhetsutbytet är viktiga under nätverksträffarna. Här delar några av deltagarna sina erfarenheter. Foto: Ellen Norman

Den 30 augusti var BF9K:s nätverksträff fullsatt av KMA-personer och chefer från BF9K-certifierade företag. Temat för nätverksträffen var målsättningar – varför har vi KMA-mål och är målen tydliga för alla medarbetare och chefer?

Målsättningar ska vara viktiga för verksamheten, det var deltagarna överens om. De ska driva, motivera, inspirera och vara så viktiga att man vill nå dem. Målen ska också vara tydliga, lätta att följa upp och företaget behöver veta vilken effekt som önskas uppnå med de mål som är satta.

Gemensam förståelse i företaget

Deltagarna var mycket engagerade och hjälptes åt att lyfta vilka problem som finns och ge tips för att lösa problemen som kan uppstå vid målsättningar. Bland annat menade de på att alla i företaget behöver känna att KMA-målen talar till dem för att kunna ta till sig av dessa.

”Då alla har olika erfarenheter och positioner är det svårt att uppnå samma förståelse hos alla i företaget.”

Skilj på KMA-mål och ekonomiska mål

Michael Bogren, moderator för nätverksträffen, konstaterade att målen ofta styrs av det företag har problem med. Det är viktigt att inte bara förmedla KMA-målen som en pappersprodukt, för det är lätt att det kör fast och stannar där. Han menade också att det är viktigt att se skillnad på KMA-mål och ekonomiska mål.

”Ekonomiska mål är tydliga, lätta att förstå och mäta, men är KMA-målen mätbara?”

Skapa visioner

Under gruppdiskussionen fick deltagarna i uppgift att prata om hur vi skapar engagemang kring KMA-målen och vilka mål som är svårast att nå. Teambuildning var ett av förslagen för att stärka gemenskapen i företaget och därmed också skapa en helhetsbild för projekten. Mer informetion till alla på bygget skapar förståelse för helheten.

KMA-målen i BF9K kan vara luddiga och det är därför viktigt att sätta upp delmål för att nå ända fram. Istället för att tala om mål bör vi skapa visioner att ställa målen mot, då en vision är lättare att förstå. En policy kan vara en vision, övergripande mål kan vara en vision.

Nästa BF9K-nätverksträff hålls den 18 oktober på temat erfarenhetsåterföring. Håll utkik efter inbjudan! • Uppdaterade certifieringsregler och bilagor

  Nya uppdaterade certifieringsregler finns nu, daterade 1 maj 2019.

  Dels behövdes en uppdatering för att anpassa från OHSAS 18001 till ISO 45001 och dels för att Sveriges Byggindustrier nu är ägare till BF9K.

  Läs mer »

 • BF9K - beprövat system för att certifiera byggföretagens verksamhet

  Ökad effektivitet, högre kvalitet och bättre lönsamhet. En certifiering enligt BF9K ger många fördelar – för den egna verksamheten, för beställare och för branschen som helhet.

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterBli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag