BF9K - Effektiv kvalitetssäkring

BF9K - Effektiv kvalitetssäkring vänder sig till dig som inte redan fått internutbildning och som  arbetar i ett företag som är certifierat utifrån kraven i BF9K.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om BF9K:s systemmodell och centrala dokument. Du får en fördjupning om hur företaget praktiskt och effektivt kan använda systemets alla hjälpmedel som kan vara aktuella i projekten.

Innehåll

Arbetsplatspärm kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA)
Lagar och krav i byggbranschen
Riskinventering KMA
KMA-plan
Checklistor produktion
KMA-rond
Arbetsberedning
Total kontrollplan med verifikat/kontrollblad
Avvikelsehantering 

Upplägg

Kursen omfattar två dagar med en kursdag per vecka

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen, Stockholm


Hitta datum och anmälan på Stockholms Byggmästareförenings webbplats.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag