Kurser inom BF9K

All personal som arbetar med systemet ska ha en för uppgiften lämplig utbildning. Utbildningen ska omfatta kompetens och förståelse i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor samt egenkontrollsystemet. Även extern personal (till exempel underleverantörer) ska ha kompetens för uppgiften, så att de kan utföra avtalade arbetsuppgifter enligt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemets krav.

Förutom den utbildning som sker i samband med framtagning av BF9K-anpassat KMA-system så erbjuder Byggbranschens Utbildningscenter utbildningar som svarar upp mot utbildningskraven i BF9K-systemet. Det går även att företagsanpassa utbildningar och hålla dessa på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer

Läs mer om BF9K-kurserna på Byggbranschens Utbildningscenters hemsida.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag