Hur går certifieringen till?

En certifiering är ett arbete som påbörjas för att sedan finnas med företaget under en lång tid framöver. 

Intresseanmälan

När ni är intresserade av att påbörja en certifiering tar ni kontakt med BF9K. Ni får information om systemet och hur certifieringen går till. Vi besöker er gärna för att berätta och informera om BF9K. Vi går igenom hur det går till att certifiera företaget samt förutsättningar och vad det innebär för just ert företag. Därefter fattar ni själva beslut om att ansluta er till BF9K.

Teckna anslutningsavtal

När ni bestämmer er för att gå vidare med certifieringsprocessen tecknas ett anslutningsavtal mellan er och BF9K. Det behövs inför utbildning och det fortsatta certifieringsarbetet.

Anlita en handledare eller arbeta på egen hand

Flertalet väljer att anlita en auktoriserad handledare för att anpassa systemet för just ert företag. Handledaren hjälper till med utveckling, utbildning och stöd till företagen. Handledarna arbetar inte på Byggmästareföreningen utan är fristående konsulter. För information om handledarna och kontaktuppgifter - klicka här.

Förberedande arbete

En certifiering handlar mycket om att arbeta igenom arbetsrutiner och processer på företaget. Detta arbete som integrerar systemet i företaget är ett arbete som för de flesta företag sker under cirka ett halvår.

Certifiering

När företaget är färdigt för certifiering kontaktas certifieringsorganet DNV GL, Det Norske Veritas, som genomför certifieringsrevisionen. DNV GL besöker företaget för en granskning och bedömning av företagets framtagna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem mot certifieringsreglerna. När företaget har klarat revisionen överlämnas certifikatet. 

Kurser och utbildning

All utbildning i företaget sammanfattas i en utbildningsplan som företaget upprättar antingen själva eller med hjälp av handledare. De utbildningar som krävs enligt BF9K:s certifieringsregler anordnas av Byggbranschens Utbildningscenter. Se vidare på https://buc.se/.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag