Gotlandsbyggen AB

Gotlandsbyggen AB är uppdelat på två huvudsakliga verksamhetsområden som kompletterar varandra. Snickerifabriken utför specialsnickerier vid industrifastigheten på Färgerigatan 17. Byggnadsentreprenaden är verksam över hela Gotland och utför nybyggnader, ombyggnader, renoveringar samt restaureringar av historiska byggnader. Gemensam nämnare för båda verksamheterna är den starka kvalitetsmedvetenheten i alla delar av tillverkning och renoveringar kopplad till ansvar både för produkternas kvalitet och den miljöpåverkan som produkten har är en självklarhet i Gotlandsbyggen AB. Företaget jobbar kontinuerligt för att ligga i framkant av branschen avseende kvalitet och miljö på och i direkt anslutning till samtliga arbetsplatser och företagets utvecklings- och förbättringsarbete sker i enighet med branschorganisationens certifieringsstandard BF9K.

Våra branscher

  • - Husbyggnad
  • - Övrigt
  • - Rivning & Sanering
  • - Mur & puts
  • - Fönster och fasad

Vi tar uppdrag inom

  • - Östra Sverige

Organistionsnummer

556094-1774

Kontaktperson

Oskar Klintberg

Telefon

0498-48 45 00

E-post

Hemsida

Adress

Färgerigatan 17

Postnummer

623 51

Ort

HEMSE

Nivå på certifiering

Certifierad Entreprenör

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag