Hitta certifierade företag

2019-06-10

BF9K - beprövat system för att certifiera byggföretagens verksamhet

Foto: Hans Ekestang

Ökad effektivitet, högre kvalitet och bättre lönsamhet. En certifiering enligt BF9K ger många fördelar – för den egna verksamheten, för beställare och för branschen som helhet.

BF9K är ett certifieringssystem som är anpassat för företag i byggbranschen. Det ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö – vilket betyder att både beställare och leverantör har en samsyn på hur arbetet ska vara utfört.

– Att som beställare arbeta med företag som har ett verksamhetssystem som ställer krav på ordning och fungerande rutiner innebär trygghet. Alla som har anlitat entreprenörer vars arbete inte kännetecknats av god ordning vet att det kan bli dyrt, säger Lennart Andersson, BF9K-ansvarig på Sveriges Byggindustrier.

Johanna Jansson, KMA-chef på det BF9K-certifierade företaget BTH, ser att systemet tydliggör förväntningar och skyldigheter.

– BF9K paketerar rådande lagkrav åt oss, vilket underlättar för mig i min roll som systemansvarig att se till att vi gör rätt. Detta förenklar även introduktionen av nya medarbetare eftersom systemet tydliggör både vilka krav som ställs och hur vi arbetar för att leva upp till dem, säger hon.

Certifieringssystemet spelar även en viktig roll i arbetet för en sund konkurrens. Certifikatet ger i anbudsskedet beställaren ett kvitto på kravuppfyllelse, och förenklar samtidigt företagets redovisning av detsamma.

 – Det är viktigt att vi som arbetar på ett BF9K-certifierat företag agerar som ambassadörer för systemet och på så sätt bidrar till högre kvalitet i branschen. I en utveckling med ökade krav från olika delar av det lagstiftande samhället kan BF9K utgöra en nyckel till ett seriöst kvalitetsarbete, säger Johanna Jansson.

MER OM BF9K

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som har funnits sedan år 2000. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller och rutiner i både företaget och ute i projekten som överensstämmer med gällande lagar och krav för byggverksamhet. BF9K är tredjepartscertifierat och syftet med systemet är att öka kvaliteten, minska miljöpåverkan och säkerställa en god arbetsmiljö i företagen och dess projekt. BF9K är uppbyggt enligt samma principer som ISO-systemet, men anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.  

text: Nicole Kling

Texten finns även publicerad i Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 2/2019. • Uppdaterade certifieringsregler och bilagor

  Nya uppdaterade certifieringsregler finns nu, daterade 1 maj 2019.

  Dels behövdes en uppdatering för att anpassa från OHSAS 18001 till ISO 45001 och dels för att Sveriges Byggindustrier nu är ägare till BF9K.

  Läs mer »

 • ”BF9K stärker vårt varumärke”

  BF9K är byggbranschens certifiering som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering. Att BF9K-certifiera Jurk Bostad AB var en självklarhet för vd Magni Gustafsson och verksamhetschef Mathias Persson när bolaget startades.

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterBli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag