Hitta certifierade företag

2017-09-18

Användarträff för BF9K: Vem bär ansvaret för arbetsmiljöarbetet?

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare, berättade om vem som har ansvar för vad gällande arbetsmiljön på arbetsplatserna. Foto: Ellen Norman

Fredagen den 15 september var det dags för höstens första användarträff för BF9K. Fokus för dagen var att reda ut arbetsmiljöbegreppen. Hos vem ligger egentligen ansvaret kring arbetsmiljöarbetet på bygg- och anläggningsarbetsplatsen?

BF9K bjöd in arbetsmiljörådgivare Ann-Charlotte Rand från Sveriges Byggindustrier (BI) Öst som gick igenom vad som styr arbetsmiljöarbetet och vem som bär ansvaret i olika avseenden.

Vad styr arbetsmiljöarbetet?

Arbetsmiljöarbetet styrs av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets författarsamling (AFS). Arbetsmiljölagen beslutar riksdagen över, regeringen beslutar över Arbetsmiljöförordningar och AFS:arna är föreskrifter/författningar som myndigheter beslutar om. Byggnads- och anläggningsarbete har en egen föreskrift (AFS 1999:3) som är riktad till projekten. Sanktionsavgifter ingår i denna föreskrift och syftet med dessa är att minska antalet överträdelser så att arbetsmiljön på arbetsplatser blir bättre.

- Sanktionsavgifterna ska ni ha koll på - inte för att det kan bli dyrt för er utan för att det är stora risker på farliga arbetsplatser, berättade Ann-Charlotte Rand.

Alla på arbetsplatsen har ett ansvar

Ann-Charlotte berättade att det på en arbetsplats finns olika arbetsmiljöansvar och redde ut de olika begreppen. Arbetsgivaransvar ligger hos den högsta operativa ledaren och omfattar alla anställda och inhyrda, systematiskt arbetsmiljöarbete, vidta alla åtgärder för att motverka ohälsa och olycka samt uppgiftsfördelning.

Hos den som låter utföra bygg- och anläggningsarbeten ligger Byggherreansvaret som omfattar arbetsmiljöbeaktande i planering och projektering samt utförande och driftskede, utse BAS U och P, arbetsmiljöplan och dokumentation.

Alla arbetstagare har ett ansvar, så kallat arbetstagaransvar, vilket omfattar att medverka, följa regler, vara uppmärksam och iaktta försiktighet, använda lämpligt skydd samt påtala fel och brister.

- Många ansvar blir det på en byggarbetsplats, men det är väldigt viktigt att hålla koll på alla delar, för dessa gäller hela tiden, oavsett var man är och jobbar, sa Ann-Charlotte.

Anvandartraff_BF9K_Arbetsmiljo.jpg
Deltagarna fick sedan en ingående redogörelse för vad de olika ansvaren innefattar och blev tipsade om olika stöddokument att använda sig av för att inte missa något.

- Det finns ett stort intresse för arbetsmiljöfrågorna med många reflektioner avseende arbetsgivaransvaret och byggherreansvaret, berättade Ann-Charlotte efter användarträffen.

Ny säkerhetsutbildning

Ann-Charlotte berättade också om byggbranschens nya webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning. Till utbildningen www.safeconstructiontraining.se


Håll utkik efter nästa användarträff med BF9K! Är du intresserad att få veta mer om BF9K – certifieringssystemet för byggbranschen? Se filmen om BF9K:
 • Uppdaterade certifieringsregler och bilagor

  Nya uppdaterade certifieringsregler finns nu, daterade 1 maj 2019.

  Dels behövdes en uppdatering för att anpassa från OHSAS 18001 till ISO 45001 och dels för att Sveriges Byggindustrier nu är ägare till BF9K.

  Läs mer »

 • BF9K - beprövat system för att certifiera byggföretagens verksamhet

  Ökad effektivitet, högre kvalitet och bättre lönsamhet. En certifiering enligt BF9K ger många fördelar – för den egna verksamheten, för beställare och för branschen som helhet.

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterBli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag