Hitta certifierade företag

2017-10-10

Hela byggbranschens säkerhetsutbildning

webbutb17_448.png

Byggbranschens nya webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är tänkt att vara hela branschens introduktionsutbildning inom säkerhetsområdet och ett krav för att arbeta vid byggarbetsplatser i Sverige. Kursen fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag av alla storlekar och vänder sig till alla som är verksamma i branschen samt till elever på väg in via olika yrkesutbildningar.

Den första webbaserade säkerhetsutbildningen En säker arbetsplats har genomförts av ca 7000 personer och nu är det dags att ta nästa steg.

Företrädare för företagen i byggbranschen är överens om att säkerhet och arbetsmiljö ska prioriteras och att arbetet med att höja den generella säkerhetsnivån ska fortsätta. Den nya kursen har därför en ännu bredare förankring i branschen och har arbetats fram av Sveriges Byggindustrier i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag.

Byggbranschens nya säkerhetsutbildning ska vara gemensam för hela branschen. Att den är gemensam har flera fördelar;

 • En branschstandard med gemensam syn på säkerhetsfrågor.
 • En gemensam lägsta acceptabla kunskapsnivå för att vara verksam på svenska byggarbetsplatser.
 • Ökad kostnadseffektivitet eftersom introduktionsutbildningen gäller hos alla.
 • Tydligare och enklare hantering för kunder och alla som är verksamma i entreprenörskedjan.
 • Ökad tydlighet och förenkling för leverantörer och branschens mindre aktörer.

Kostnadsfri registrering i ID06 Kompetensdatabas

ID06 Kompetensdatabas har under året lanserats av ID06 AB. Databasen lagrar utbildningsbevis för personer med ID06-kort. Detta gäller även denna utbildning. Under det första året kommer Sveriges Byggindustrier att stå för registreringskostnaden i ID06 Kompetensdatabas.

Gör utbildningen på www.safeconstructiontraining.se • Fukt på bygget?

  Den 24 november bjöd BF9K in till användarträff. I en fullsatt lokal fick deltagarna lyssna till Lars Hammarborg, fuktkonsult och utbildare, som berättade om hur vi undviker fuktproblem på våra byggarbetsplatser.

  Läs mer »

 • Användarträff för BF9K: Vem bär ansvaret för arbetsmiljöarbetet?

  Fredagen den 15 september var det dags för höstens första användarträff för BF9K. Fokus för dagen var att reda ut arbetsmiljöbegreppen. Hos vem ligger egentligen ansvaret kring arbetsmiljöarbetet på bygg- och anläggningsarbetsplatsen?

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterHitta certifierade företag