Hitta certifierade företag

2016-11-29

BF9K på besök i Norrköping och Uppsala

Genomgång av Säker Vatten    Foto: Anders Larsson

Den 23-24 november hölls BF9K dagarna i Norrköping och Uppsala med ett fyrtiotal deltagare.

På dagordningen för BF9K-dagarna fanns information om ”Säker Vatten”, riktlinjer om säker installation av våtutrymmen och kök. Fredrik Runius från Säker Vatten berättade hur viktigt det är att byggföretagen ger rätt förutsättningar till VVS-installatörerna i deras arbete för att förebygga skador. Genom bra samverkan mellan alla parter i ett projekt, dvs. projektör, byggare och installatör så skapas rätt förutsättningar för ett bra bygge. 

En annan del i programmet för dagarna var nya lagar och föreskrifter. Weine Eriksson från Sveriges Byggtjänst redogjorde för nyheter i BBR som tillkommit under 2016 och den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket avseende ”Organisatorisk och social arbetsmiljö". Dessutom fick deltagarna en presentation av omvärldsbevakningen som Sveriges Byggtjänst gör för branschen. • Fukt på bygget?

  Den 24 november bjöd BF9K in till användarträff. I en fullsatt lokal fick deltagarna lyssna till Lars Hammarborg, fuktkonsult och utbildare, som berättade om hur vi undviker fuktproblem på våra byggarbetsplatser.

  Läs mer »

 • Hela byggbranschens säkerhetsutbildning

  Byggbranschens nya webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är tänkt att vara hela branschens introduktionsutbildning inom säkerhetsområdet och ett krav för att arbeta vid byggarbetsplatser i Sverige. Kursen fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag av alla storlekar och vänder sig till alla som är verksamma i branschen samt till elever på väg in via olika yrkesutbildningar.

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterHitta certifierade företag