Hitta certifierade företag

2016-11-29

BF9K på besök i Norrköping och Uppsala

Genomgång av Säker Vatten    Foto: Anders Larsson

Den 23-24 november hölls BF9K dagarna i Norrköping och Uppsala med ett fyrtiotal deltagare.

På dagordningen för BF9K-dagarna fanns information om ”Säker Vatten”, riktlinjer om säker installation av våtutrymmen och kök. Fredrik Runius från Säker Vatten berättade hur viktigt det är att byggföretagen ger rätt förutsättningar till VVS-installatörerna i deras arbete för att förebygga skador. Genom bra samverkan mellan alla parter i ett projekt, dvs. projektör, byggare och installatör så skapas rätt förutsättningar för ett bra bygge. 

En annan del i programmet för dagarna var nya lagar och föreskrifter. Weine Eriksson från Sveriges Byggtjänst redogjorde för nyheter i BBR som tillkommit under 2016 och den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket avseende ”Organisatorisk och social arbetsmiljö". Dessutom fick deltagarna en presentation av omvärldsbevakningen som Sveriges Byggtjänst gör för branschen. • Lagbevakningsavtalet är igång

  Certifierade BF9K-företag har nu tillgång till en lagbevakningstjänst som RSM&Co tillhandahåller. Tjänsten ingår i terminsavgiften för BF9K och kostar alltså inget för certifierade företag.

  Läs mer »

 • BF9K likställs med ISO 14001 enligt Upphandlingsmyndigheten

  Enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för upphandlare räcker det sedan den 14 mars att företaget redovisar sitt BF9K-certifikat på samma sätt som med ett ISO 14001 certifikat. Det är efter en genomgång av BF9K som miljöledningssystem som denna förändring har gjorts. BF9K-företag behöver inte längre komplettera med ytterligare dokument utan gäller enligt BF9K-certifikatet. Ett viktigt steg för att förenkla för alla BF9K-certifierade företag i byggbranschen. 

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterBli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag