Hitta certifierade företag

2016-12-08

Användarträff om elektroniska personalliggare

Björn Sjöstrand förklarar hur ID06-systemet fungerar.    Foto: Theresa Wan Ng

Den 2 december var det användarträff för BF9K-företag med fokus på elektroniska personalliggare. Björn Sjöstrand från ID06 berättade om hur deras system stöttar företag att uppfylla lagen som ska bidra till en sundare byggbransch.

I januari 2016 infördes lagen om elektroniska personalliggare som ska motverka svartarbete och främja en sund konkurrens. Lagen gäller alla byggherrar som ska bygga. Byggherren kan välja att överlåta ansvaret med elektronisk personalliggare till entreprenören, vilket oftast sker. Skatteverket beräknar att den nya lagen totalt kommer att omfatta cirka 550 000 anställda i branschen.

ID06 är en branschstandard för personalliggare och har funnits i digital form sedan 2007. Det primära syftet för ID06 är att ge förutsättningar för en effektiv skattekontroll. Dessutom bidrar ID06 till ökad säkerhet på arbetsplatsen då företag kan identifiera närvarande personal på arbetsplatserna samt ge behörighetsstyrd inpassering. 

Frukostmötet präglades av många frågor från de trettiotal deltagarna som också delade med sig av sina utmaningar i frågan. Vi träffade Björn Sjöstrand efteråt för några frågor:

- Finns det något datum när företag måste ha börjat använda elektroniska personalliggare?

Lagen började gälla 1 januari 2016, dock valde Skatteverket en mjukare linje första halvåret. De företag som kontrollerades under den perioden har sluppit kontrollavgifter om det visade sig att de inte uppfyllde lagen. Men från och med halvårsskiftet utfärdar Skatteverket kontrollavgifter där de hittar fel och brister.

- Du pratade tidigare om att lagen om elektroniska personalliggare försvårar svartjobb i branschen. Hur säkerställer ID06 detta?

Eftersom man via UE/arbetsgivarlistan kan se samtliga underleverantörer via systemet så kan man se vilka företag som finns på arbetsplatsen. När Skatteverket gör sina kontroller kan de enkelt kontrollera vilka företag och arbetstagare som är aktiva på arbetsplatsen och på så sätt kontrollera att företagen betalar sina skatter och arbetsgivaravgifter.

- Vilka utmaningar står företagen oftast inför när de ska implementera systemet på arbetsplatserna?

Den stora utmaningen är att få personalen att logga in/ut sig. Sedan behöver företagen idag lägga ner tid på att definiera om ett projekt är en byggarbetsplats enligt Skatteverkets definition. Vi för en kontinuerlig dialog med ackrediterade ID06 leverantörer (personalliggarsystem, kortföretag och utbildningsföretag), anslutna byggföretag och Skatteverket för att säkerställa att vi tillsammans effektiviserar och förbättrar arbetet med införande och efterlevnad av lagar och systemkrav.

Vill du ta del av morgonens presentation? Klicka här  • Fukt på bygget?

  Den 24 november bjöd BF9K in till användarträff. I en fullsatt lokal fick deltagarna lyssna till Lars Hammarborg, fuktkonsult och utbildare, som berättade om hur vi undviker fuktproblem på våra byggarbetsplatser.

  Läs mer »

 • Hela byggbranschens säkerhetsutbildning

  Byggbranschens nya webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är tänkt att vara hela branschens introduktionsutbildning inom säkerhetsområdet och ett krav för att arbeta vid byggarbetsplatser i Sverige. Kursen fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag av alla storlekar och vänder sig till alla som är verksamma i branschen samt till elever på väg in via olika yrkesutbildningar.

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterHitta certifierade företag